28-10-2018 AANDACHT DOET WONDEREN

Basisinformatie
Datum 28/10/2018
Tijd 11.00 uur
Vieringinformatie
Thema Aandacht doet wonderen
Lezing Marcus 8, 22-25
Contactpersoon José Moonen, Gonny Vervuurt en Paul ten Hacken
Koster José en AnneMarie
Kindernevendienst Nee
Liederen

Altijd Aanwezige (203) Simone Huisman/ Tom Löwenthal

Waar zou het zijn (190) Margreet Spoelstra/ Jos Lamboo

Om warmte (30) Huub Oosterhuis/ Jos Lamboo

Tafelgebed Tot zegen (108) Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Acclamatie: Keer u om (6.15) Huub Oosterhuis/ Antoine Oomen

Dat ik volhard (213) Huub Oosterhuis / Jos Lamboo

Bijzonderheden Werkgroep onderling Pastoraat
Documenten
Overweging Download bestand 1
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

We zijn breekbare mensen. Ieder van ons kent periodes van eenzaamheid, verdriet, pijn en angst. In de Jonge Kerk willen we elkaar nabij zijn, elkaar bemoedigen. En dan blijkt: ´aandacht doet wonderen´. Jezus deed wonderen met een eenvoudig gebaar, met een aanraking. Tijdens deze viering van bemoediging en nabijheid doen we dat met een zalvingsritueel. We zingen, zijn stil en luisteren naar verhalen.