ANBI-register

STICHTING JONGE KERK

Fiscaal nummer: 0089.28.605

Contact info@jongekerkroermond.nl

Bestuurssamenstelling
W.P.H. Janssen              voorzitter
J.A.M. Schuiling             vice-voorzitter
J.W.J. Kuijk                    secretaris
C.E.G. Delnooz              penningmeester
A.J. Pacilly – Huisman
P.W.W. Simons
T.H.A.W. van der Heijden

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel een christelijke geloofsgemeenschap te vormen, die lerend, vierend en dienend een inspiratiebron wil zijn, niet alleen voor haar eigen gemeenschap, maar ook voor de samenleving.
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door het houden van vieringen en bijeenkomsten

Beloningsbeleid

De stichting heeft slechts twee gehonoreerde functies en wel de pastor en de dirigent. Beide functies worden parttime ingevuld. De arbeidsvoorwaarden voor beide medewerkers zijn vastgelegd in het rechtspositiereglement van de Vereniging van Pastorale Werkers Nederland. Voor de salariëring van de medewerkers is van toepassing salarisschaal 10 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de periodieken 0 tot en met 13.

Beleidsplan 2017-2019

Jonge Kerk Jaarverslag 2017-2018

Financieel jaarverslag

Bekijk het Jaaroverzicht SJK 2017

Jaarprogramma 2018-2019