Wat is Jonge Kerk Roermond

De gemeenschap van de Jonge Kerk is gebaseerd op drie ‘pijlers’: Leren, Dienen, Vieren. Dit wordt verbeeld in het logo van de Jonge Kerk. Iedereen die samen met ons wil proberen de weg van Jezus van Nazareth te volgen is hierbij van harte welkom.

Het aspect dienen komt in onze gemeenschap tot uitdrukking in onze daden: zorg voor en meeleven met elkaar. Samen zorgen we voor het reilen en zeilen van de kerk, door inzet in bestuur en werkgroepen of als vrijwilliger waarop altijd een beroep kan worden gedaan. Dienen komt ook tot uitdrukking in de betrokkenheid van de leden bij maatschappelijke organisaties, voor het werk waarvan vaak in de vieringen aandacht wordt gevraagd. Trots zijn wij daarom op de erkenning die wij hebben als Fair Trade Kerk en de activiteiten rond dit thema.

Voor de – geregelde of toevallige – bezoeker vormen de vieringen van de Jonge Kerk het belangrijkste herkenningspunt. Onmiddellijk valt op dat hierin niet de pastor op de voorgrond treedt, maar dat een grote groep kerkleden – onder deskundige leiding – erbij betrokken is. Daarnaast zijn wij zo gelukkig te kunnen beschikken over een groot en goed koor dat de vieringen ondersteunt met inspirerende, eigentijdse liederen. In de viering wordt steeds getracht de trits leren-dienen-vieren te realiseren en zichtbaar te maken. Wij streven altijd naar samenhang tussen Schriftlezing en –uitleg, gebeden, liederen èn toepassing op ons leven. Gezien het open karakter van onze gemeenschap is het niet verwonderlijk dat er aandacht is gekomen voor het goede dat ook in niet-christelijke bronnen te vinden is.

Basisgroep Jonge Kerk Roermond is een hechte gemeenschap van mensen die het visioen van een wereld van vrede en gerechtigheid willen uitdragen. Al meer dan veertig jaar staan wij open voor iedereen die met ons wil leren, dienen en vieren. Of zoals bij het breken en delen van het brood en de wijn wordt gezegd:

“Iedereen is welkom en allen zijn genodigd om mee te doen”.