Werkgroepen

De Jonge Kerk kent diverse werkgroepen die er samen voor zorgen dat de Jonge Kerk een levende en actieve gemeenschap is. Rechtsonder op deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten van de werkgroepen.  Een aantal keren per jaar is er een werkgroepenoverleg die bestaat uit een afvaardiging van de volgende werkgroepen:

  • werkgroep liturgie
  • werkgroep onderling pastoraat
  • mondiale werkgroep
  • werkgroep jongeren
  • werkgroep vieringen met kinderen
  • het koor

Ook is de pastor en iemand van het bestuur aanwezig tijdens het werkgroepenoverleg. In het werkgroepenoverleg worden de activiteiten van de diverse groepen besproken en geëvalueerd. Tevens kan men elkaar ondersteunen en is er de ruimte om ideeën en gedachten uit te wisselen. Tevens kan dit overleg dienen als adviesorgaan (gevraagd of ongevraagd) voor het bestuur.