Bestuur

Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeenschap. Zij schept voorwaarden, neemt initiatieven, stimuleert, overlegt met de achterban en werkgroepen en handelt binnen de uitgezette kaders.
Het bestuur verantwoordt zich naar de gemeenschap en vraagt het oordeel van de gemeenschap over het gevoerde beleid en de uitgevoerde werkzaamheden. Er wordt maandelijks op de derde maandag van de maand een bestuursvergadering gehouden. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden aangekondigd in het contactblad ‘t Peilertje en op de website.

Het bestuur van de Stichting Jonge Kerk bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Wim Janssen
tel: 0475 – 333314

Secretaris
Hans Kuijk
tel: 0475 – 328682

Penningmeester
Charles Delnooz
tel: 0475 – 333867

Bestuursleden
Nettie Huisman
Johan Schuiling
Paul Simons
Thomas van der Heijden

 

Per mail zijn de bestuursleden te bereiken via de optie contact rechtsboven in de menubalk.

Voor financiële bijdragen staat open rekening: NL43 RABO 0131 2255 37