Pastor

Wie is Paul ten Hacken

Sinds 1 februari 2018 is Paul ten Hacken pastor in de Jonge Kerk. Als theoloog en pastoraal werker is Paul vertrouwd met vele vormen van spiritualiteit. Hij heeft ervaring opgedaan in het kerkelijke werk, met groepen en individuen, in zowel Brazilië als Nederland. Daarnaast heeft Paul zijn eigen onderneming onder de naam Biodanzareizen.

 

Bereikbaarheid pastor

Pastor Paul is veelal op dinsdagen en woensdagen in de nevenruimte van de Ursulakapel te vinden.
e-mail: pastorpauljkroermond@gmail.com of
telefoon: 06 234 207 89.

 

Wat is een pastor?

De term “pastor” komt uit het Latijn en betekent herder. Een pastor is iemand die zorg draagt voor de mensen in een geloofsgemeenschap. Een pastor wordt met een ander mooi woord ook wel zielzorger genoemd. Een dominee is een pastor. Een pastoor (een gewijde priester) is een pastor. Omgekeerd is een pastor niet altijd een dominee of een pastoor. Geestelijk verzorgers en pastoraal werkers zijn ook pastores. Een pastor is verantwoordelijk voor een kerkelijke eenheid of een groep mensen. Die verantwoordelijkheid betreft vooral pastorale zorg. De pastor is daarvoor theologisch (en pastoraal) geschoold.
De zorg en de verantwoordelijkheid  in de gemeenschap worden gedeeld met anderen. In de Jonge Kerk vind je bijvoorbeeld bestuurders, een koordirigent, kosters, vrijwilligers in verschillende werkgroepen.
De titel pastor
De titel pastor vind ik passend en mooi. Het beeld van een herder en het landelijke herdersleven wordt opgeroepen. Dat heeft iets lieflijks. Denk aan de “Pastorale” in de muziek en in de kunst.
Met de term pastor vervalt de nadruk op de kerkelijke gezindte. Daarom wordt het begrip pastor graag gebruikt in oecumenische groepen. Pastor is een vrij beroep. Een pastor, een herder is er voor iedereen, zonder onderscheid. Zie je de herder al buiten rondlopen tussen zijn of haar schapen? En wat denk je van de herder die op zoek gaat naar de verloren schapen? Jezus wordt ook wel de “goede herder” genoemd. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Zo staat te lezen in het Johannesevangelie (Joh.10, 11)