Koor

Het koor van de Jonge Kerk bestaat uit een groep enthousiaste mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Jos Lamboo.
Het koor zingt in alle vieringen, behalve tijdens de viering van de eerste zondag van de maand. Dan heeft het koor vrij. Momenteel heeft het koor 50 leden, inclusief instrumentalisten en dirigent. Op het repertoire staan veel liederen van Huub Oosterhuis; sommige daarvan zijn door Jos Lamboo zelf gearrangeerd. Een aantal liederen is ook door ‘eigen’ mensen van de Jonge Kerk geschreven en gecomponeerd.
De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Ursulakapel en de nevenruimten. Een aantal repetities wordt gebruikt om aan stemscholing te doen onder leiding van zangpedagoge Marijke Kools.

Vertegenwoordigers uit de stemgroepen en begeleiders en de dirigent vormen de “Overleggroep”. Deze groep komt een paar keer per seizoen bij elkaar om te vergaderen over organisatorische en relevante zaken die het koor betreffen.

Er wordt hard geoefend, maar er is ook aandacht voor gezelligheid en een goede sfeer, waarin plaats is voor iedereen. Van tijd tot tijd wordt een activiteit georganiseerd, zoals een borrel aan het begin van het seizoen, een Nieuwjaarsborrel en in de zomer het “kooruitje” op een zaterdag- of zondagmiddag.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden en zoals in elk koor zijn vooral de mannen zeer welkom.