Vertrouwenspersoon

In februari 2017 heeft het bestuur besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen voor de gemeenschap van de Jonge Kerk. Joop Drijkoningen is bereid deze taak op zich te nemen. Joop is bereikbaar via het mailadres drijkonjmp@hotmail.com, of via de contactpagina van deze website.

Wat is een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen en conflicten binnen de gemeenschap. Ook is een vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld sexuele intimidatie, pesten, negeren of discriminatie. Verder is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt bij een vermoeden van een misstand.

Taak van de vertrouwenspersoon
Hij/zij heeft tot taak om problemen door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen aan de oplossing van deze problemen. De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van bestaande procedures.

Werkwijze vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon onderzoekt het aangedragen probleem en beoordeelt door welke instantie(s) of personen de behandeling het beste kan geschieden. Vervolgens adviseert hij de klager wat te doen. De bemoeienis van de vertrouwenspersoon kan drie-ledig zijn:

  • adviseren
  • het probleem voorleggen aan een persoon of instantie die het verder kan behandelen
  • hij kan optreden als bemiddelaar

Welke aanpak er ook wordt gekozen, het is altijd in overleg en met instemming van de klager en eventuele verantwoordelijke functionarissen.

Vertrouwelijkheid
Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vraagstukken die worden voorgelegd zullen met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld worden. Bovendien dient de klager steeds expliciete toestemming te verlenen, voordat de vertrouwenspersoon informatie kan inwinnen bij andere personen of instanties.