7 april 2019 Verlangen naar minder

Basisinformatie
Datum 07/04/2019
Tijd 11.00 uur
Vieringinformatie
Thema Wat zoek jij?
Lezing 1. Logion 76 van het Thomasevangelie, analoog aan Mathëus 13, 45 en 46 2. Logion 8 van het Thomasevangelie, analoog aan Mathëus 13, 47 t/m 49.
Contactpersoon Harrie van Heugten
Koster Joke
Kindernevendienst Nee
Liederen

De composities die Quartz zingt tijdens de woorddienst zijn van de hand van de Italiaan (beter Sardijn) Mariano Garau. Hij componeert meditatieve muziek, vaak driestemmig, met melodieën en teksten geënt op het
gregoriaans.
De liederen na het tafelgebed zijn van Scott Villard, een hedendaagse componist die spannende close harmony componeert.
Vocaal Kwartet Quartz: Agaath Vernooij, alt; Jos Stollman, tenor;
Hans Knippenberg, bas.

Bijzonderheden M.M.V. Vocaal Kwartet Quartz
Documenten
Overweging Download bestand 1
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

Het is de 5e zondag van de 40 dagen tijd. We zijn op weg naar Pasen! Jezus wil ons met enkele korte parabels, die volgen op de ‘Bergrede’ verhalenderwijs aanwijzingen geven op onze zoektocht naar het Koninkrijk van God. Waarnaar zoeken wij, zoek ik, zoek jij? Wat helpt ons onderweg, wat hindert ons?        Deze vragen zullen centraal staan in onze viering. Het VOCAAL KWARTET QUARTZ, dat te gast is, zal met zijn liederen aan deze viering deel nemen. Er is géén kindernevendienst . Ter informatie: De kinderen werken mee aan de Vastenactie van dit jaar: “Water verandert alles”. Ze maken waterputten als spaarpotjes en een grote waterput, waarin de opbrengst van de actie bij elkaar wordt gebracht.

Zoals elke zondag is iedereen, die wil komen van harte welkom. Ook voor een kop koffie of thee of een gesprek na afloop van de viering.