31 December Oecumenische Oudejaarsavonddienst 2018.

Basisinformatie
Datum 31/12/2018
Tijd 18.30 uur
Vieringinformatie
Thema “Vertrouwen”
Lezing Prediker 3. 1 t/m 13 Marcus 9, 38 t/m 42.
Contactpersoon Harrie van Heugten i.s.m. de Raad van Kerken Roermond.
Koster
Kindernevendienst Nee
Liederen

Liederen en muziek: onder begeleiding van Jan Steenbrink “aan de vleugel”

Openingslied: 3:Vrede voor jou, hierheen gekomen…
93: Lied aan het licht.
Lied: Psalm 118 (Nieuw Lied Boek)
Muziek en Lied: ‘Benedictus’ van Karl Jenkins ) op CD.
6.9: Acclamatie: “Kom tot ons O God….”
Zegenliede: De Levende zegene en behoede ons….
Slotlied. “Ga met God en Hij zal met je zijn“ (416 Niuew Lied Boek)

Bijzonderheden
Documenten
Overweging Download bestand 1
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

Met Kerst hebben we de geboorte van Jezus gevierd en tevens dat daarmee het Licht in de wereld is gekomen. Nu, op de drempel naar het nieuwe jaar willen we stilstaan bij wat het oude jaar ons aan wel en wee gebracht heeft.  Hoe zijn we hiermee om gegaan? Waar hebben we ons gedragen geweten, waarvoor voelen we ons dankbaar? Durven we in vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan? Gezamenlijk zullen we eenvoudige liederen zingen en luisteren naar meditatieve muziek  van Karl Jenkins. Dhr.J. Steenbrink zal ons muzikaal ondersteunen op de ‘vleugel’.
Na de viering is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee van een wafel te genieten en met elkaar van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom.