27 Januari 2019 Thema vrij

Basisinformatie
Datum 27/01/2019
Tijd 11.00 uur
Vieringinformatie
Thema SCHRIFTLIED
Lezing Genesis 2 ; 18-23 , uit 1Samuel 18, uit 2 Samuel 6 ; 15 en16 en uit Openbaring 21 ; 1-5
Contactpersoon Trix van Rijen
Koster AnneMarie & José
Kindernevendienst Nee
Liederen

Gij die een en eeuwig zijt.193
Schriftlied 88
In den beginne het woord 194
Gij die uw gemeente bijeenroept ( tafelgebed )141
Acclamatie :Laat onze woorden stijgen 6.12
God weet komt het goed. (Slotlied) 145

Bijzonderheden
Documenten
Overweging Download bestand 1
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

We proberen iets over de Schrift te zeggen aan de hand van het SCHRIFTLIED.