17 Maart 2019 Verlangen naar minder

Basisinformatie
Datum 17/03/2019
Tijd 11.00 uur
Vieringinformatie
Thema Verwoeste aarde – keer het tij
Lezing Joël 1,14-20
Contactpersoon Dick Knook
Koster Magda en Joke
Kindernevendienst Ja
Liederen

Lied 219: Om te zien een nieuwe aarde ; Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal
Lied 220; Aarde; Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal
Lied 173: Lied van nieuw begin; Huub Oosterhuis / Tjeerd Oosterhuis / bew, J,L.
Lied 165: Gezegend ben jij tafelgebed; Margreet Spoelstra/Jos Lamboo
Lied 2: Zoals op de bergen: Huub Oosterhuis/Antoine Oomen
Lied 139: Die de aarde boetseerde; Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal

Bijzonderheden 2e zondag 40 dagen tijd
Documenten
Overweging Download bestand 1
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

Het boek ‘Joël’ beschrijft de terugkeer van de Joden na de Babylonische ballingschap. Zij komen in een verwoest land terecht, waar veelgodendom heerst. Het boek wil het fundament van religie en cultuur herstellen naar éénheid onder het volk. Onze aarde, die lijkt verwoest te worden door ons divers omgaan met klimaat en het leven daarop. Minder leefbaarheid voor vogels, insecten vraagt bij ons ook nu een omslag in het denken over ons gezamenlijk omgaan met die aarde. Hoe kunnen wij hieraan werken?

Het koor van Jonge Kerk o.l.v. Jos Lamboo deelt met meerstemmige liederen in deze viering. Ook nu, zoals elke zondag, is iedereen, die wil komen, weer van harte welkom. Ook voor een kop koffie of thee en een gesprek na afloop van de viering