13 Januari 2019 Israël en Jodendom

Basisinformatie
Datum 13/01/2019
Tijd 11.00 uur
Vieringinformatie
Thema GEEN JOTA VERANDERT
Lezing Deuteronomium 6,4-9 en Matteüs 5,17-20
Contactpersoon Paul ten Hacken
Koster Anne Marie & Magda
Kindernevendienst Nee
Liederen

12 Wees hier aanwezig Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal
102 Hoor Israël Huub Oosterhuis/Antoine Oomen
40 Het woord dat ik jou geef Naar Deut. 30/Ad de Keijzer
154 Deze woorden Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal
141 Gij die uw gemeente (tafelgebed) Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal
6.11 Hashivenu (acclamatie) Tekst en muziek uit Israël
116 Beth, een huis voor onderweg Margreet Spoelstra/Teresa Takken

Bijzonderheden
Documenten
Overweging Nog geen overweging beschikbaar
Liturgie
Draaiboek
Overige
Beschrijving

Doel van deze viering  is de traditie van het Jodendom beter leren begrijpen. We lezen de basistekst uit de Tora: ‘Luister, Israël”. We lezen uit het evangelie van Matteüs. Hoe ging de joodse Jezus als rabbijn om met Wet en Profeten? Heeft hij iets veranderd?
Myriam Schoutsen, tot voor kort werkzaam in het basispastoraat in Veldhoven, vertelt hoe zij pas Joodse is geworden. Na de viering is er gelegenheid om in gesprek te gaan met Myriam.