Geschiedenis

Tussen de grote monumentale kerkgebouwen van Roermond verdient de Ursulakapel haar eigen plekje als architectonisch gaaf en zeldzaam ontwerp. Maar ook als restant van het voormalige Ursulaklooster dat herinnert aan het werk van de Ursulinen voor stad en regio.
Ter introductie iets over de geschiedenis van dit markante en neo-gotische bouwwerk.

De Cuypers-school
Het Stedelijk Museum, de Teekenschool en de Ursulakapel zijn drie monumentale gebouwen uit de Cuypers-school die nog in Roermond te vinden zijn. Vaak ziet men bij een bouwwerk meer namen van bouwmeesters. Zo wordt de Ursulakapel niet alleen toegeschreven aan ir. Jos Cuypers (1861-1949), maar ook aan Klaas van der Schuit (1854-1923)

De Ursulakapel
De kapel maakte oorspronkelijk deel uit van het kloostercomplex van de Ursulinen en was voor het publiek aan het oog onttrokken door een zeer kunstig gemetselde muur. Op 7 april 1905 vond de eerste steenlegging plaats en een jaar later op 8 april 1906, werd de nieuwe kapel door mgt Drehmanns ingewijd.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het afgelopen met de waardering voor het werk van Cuypers en de neo-gotiek. In Roermond gaat in 1975 de kweekschool zonder pardon tegen de vlakte, de Teekenschool laat men lange tijd verkommeren en in 1960 moderniseren de Ursulinen het interieur van de Ursulakapel grondig. Muren en gewelven worden wit geschilderd, de ramen van de absis dichtgemetseld. Hoofd- en zijaltaar worden vervangen en het meubilair wordt vernieuwd. Er komt een nieuw glas-in-lood-raam van Gilles Franssen boven het oksaal. Door deze aanpassingen wordt het neo-gotische karakter van het interieur radicaal veranderd. Maar een verslaggever merkt aan het eind van zijn beschouwing op dat Roermond er met deze restauratie weer een waardig en sfeervol Godshuis bij heeft gekregen.

Gelukkig komt er in de 70-er jaren weer wat meer waardering voor de neo-gotiek. De Teekenschool wordt uiteindelijk glorieus gerestaureerd. En wanneer de Ursulinen in 1979 Roermond verlaten mag de koper alle gebouwen van het Ursula-complex slopen, maar de neo-gotische Ursulakapel moet blijven. Helaas weet op dat moment niemand wat er met de kapel dient te gebeuren en de toestand van de kapel gaat zienderogen achteruit.

Stichting Ursulakapel
De Stichting Ursulakapel, opgericht in 1984, ontfermt zich uiteindelijk over het monument dat in een deplorabele toestand verkeert. De Stichting weet in korte tijd met steun van velen de kapel op te knappen en een nieuwe bestemming te geven, namelijk een plaats van samenkomst en bezinning voor belangstellenden uit heel Midden-Limburg.
Echter ook daarna heeft de kapel veel te verduren gehad: een brand in 1991 en een aardbeving in 1992. Desondanks staat de Ursulakapel er nog steeds.

De Stichting Ursulakapel is nu ruim 10 jaar bezig met het herstel van de binnenkant van de kapel. Inclusief subsidies is er in die periode al € 370.000 besteed. Helaas is het daarmee niet gedaan. De glas-in-lood-ramen blijken ook nodig aan restauratie toe te zijn. Voorzien is dat de Stichting Ursulakapel in de periode 2012-2017 buiten de reeds aangevraagde subsidies, zelf nog voor € 80.000 moet investeren. Dat is een fors bedrag en gaat de draagkracht van de Stichting te boven. Daarom is elke gift welkom om dit cultuur-historisch monument te behouden. (rek. NL93 RABO 0133 0200 10 t.n.v. Stichting Ursulakapel Roermond.)