ANBIregister

STICHTING URSULA KAPEL

Fiscaal nummer: 8026.93.921

De Ursula Kapel is een rijksmonument met als monumentnummer R.D.M.Z. : 520551

Contact info@jongekerkroermond.nl

Bestuurssamenstelling

W.P.H. Janssen voorzitter
J.A.M. Schuiling vice-voorzitter
J.W.J. Kuijk secretaris
C.E.G. Delnooz penningmeester
A.J. Pacilly – Huisman
P.W.W. Simons
T.H.A.W. van der Heijden

Doelstelling
het behoud, beheer en herstel van de Sint Ursula Kapel behoord hebbende tot het voormalig Ursulinen klooster en – schoolgebouwencomplex aan de Voogdijstraat te Roermond.
te bevorderen dat deze kapel een passende bestemming krijgt en behoudt en zodoende behoed wordt voor verval en ondergang.
het wekken van belangstelling voor – en het beschermen van deze kapel als architectonisch en cultuurhistorisch goed.
het verwerven en beheren van fondsen ter realisering en ondersteuning van het vorenstaande.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen.

Beleidsplan SUK 2018-2019

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Alle werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis.

Financieel Jaarverslag

Bekijk het Jaaroverzicht SUK 2017

Activiteitenverslag 2017

2017 is het jaar van de normale exploitatie van de Ursula Kapel.

De Ursula Kapel is de thuisbasis voor de basisgemeente Jonge Kerk en wordt voor de wekelijkse dienst op zondag en de wekelijkse koorrepetitie op donderdagavond gebruikt. De nevenruimte van de Kapel wordt twee werkdagen in de week gebruikt als kantoor van de pastor van de Jonge Kerk. Daarnaast zijn er een drietal vaste gebruikers van de nevenruimte in de avonduren.
Op 23 en 24 juni 2017 is weer de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Een groot succes.

Zes concerten, een herdenkingsbijeenkomst en een dansvoorstelling in het kader van het Limburg Straattheaterfestival hebben plaats gevonden in de kapel.

In het kader van het project “Vitale Stad” heeft de gemeente Roermond medewerking gevraagd aan het plaatsen van een grote boom op het voorterrein van de Ursula Kapel. Na uitvoerig overleg met de gemeente is de plaats van de boom bepaald en vastgelegd dat de gemeente Roermond verantwoordelijk is voor het onderhoud van de boom. De boom die geplant gaat worden is een “Zelkova serrata ‘Village Green’. Eind februari 2018 zal de boom geplant worden.

In december 2017 heeft het bestuur besloten de 34 jaar oude geluidsinstallatie te vervangen door een systeem met hedendaagse technologie. Verwachte installatiedatum begin maart 2018.