Op dinsdag 26 februari wordt een informatiebijeenkomst gehouden over dementievriendelijk waarvoor ieder uit de Jonge Kerk uitgenodigd wordt. Aanvang 10.00 uur in de Ursulakapel, Voogdijstraat.

De informatiebijeenkomst wordt geleid door 2 mensen uit de werkgroep Publieksinformatie van DVR (= Dementie Vriendelijk Roermond)

Doel van de bijeenkomst:

  • Uitleggen dat DVR een beweging is i.s.m. met Alzheimer Nederland, Alzheimer Limburg en Hulp bij Dementie.
  • Het vergroten van de bewustwording van de impact van dementie op de persoon zelf en op de omgeving.
  • Aandacht geven aan het begrip “sociale benadering dementie”.