BESTUUR STICHTING JONGE KERK

                                                 ROERMOND

_____________________________________

 

 

 

Hierbij nodig ik jullie namens de voorzitter uit voor de vijfde vergadering

van het seizoen 2018-2019 op  dinsdag 18 december a.s.

Deze vergadering begint om 20.00 uur.  Locatie: nevenruimte kapel.

 

De  agenda:

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda.

 

 1. Mededelingen

 

Post

 

 1. Notulen bestuursvergadering van 19-11-‘18

 

 1. Financiën

 

 1. Huis van de Toekomst

 

 

 1. Externe contacten

 

 1. Contact werkgroepen / werkgroepenoverleg

 

 1. A.V.G.-documentatie.  
 1. Jubileumcommissie 50-jarig bestaan.

 

 1. Website

 

 1. Rondvraag,

Sluiting

 

In de hoop dat ieder elkaar weer in goede gezondheid kan ontmoeten,

 

Met vriendelijke groet,

Hans Kuijk