BESTUUR STICHTING JONGE KERK                                                   ROERMOND

_____________________________________

 

Hierbij nodig ik jullie namens de voorzitter uit voor de achtste vergadering

van het seizoen 2018-2019 op  maandag 18 maart a.s.

De vergadering begint om 20.00 uur.  Locatie: nevenruimte kapel.

De  agenda:

 Opening en vaststelling van de agenda.

 

 1. Mededelingen

Post

 

 1. Notulen bestuursvergadering van 18-02-‘19 reeds ontvangen

vaststelling, ondertekening

           

 1. Evaluatie gebeurtenissen en communicatie m.b.t. arbeidsovereenkomst pastor

 

 1. Voorbereiding Thema-avond 25 maart.
 2. Financiën

 Huis van de Toekomst

Voortgang van het project. Stand van zaken

 

 1. Externe contacten

 

 1. Contact werkgroepen / werkgroepenoverleg

 

 1. A.V.G.-documentatie.

 

 1. Jubileumcommissie 50-jarig bestaan.

 

 1. Website

 

 1. Rondvraag

Sluiting

In de hoop dat ieder elkaar weer in goede gezondheid kan ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

Hans Kuijk

Basisgroep Jonge Kerk                    Voogdijstraat 24   6041GD   Roermond            www.jongekerkroermond.nl