Jeugd

Kindernevendienst

De Jonge Kerk besteedt veel aandacht aan de jongeren in de gemeenschap.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar organiseert de werkgroep kindernevendienst een viertal projecten door het jaar heen. De kinderen komen dan in de nevenruimte tijdens de zondagse vieringen bij elkaar om aan hun project te werken. Elk project wordt afgesloten met een viering op zondag van en door de kinderen.

Project breken en delen en Basisschoolverlaters

Voor de kinderen van 6-7-8 jaar is er de mogelijkheid deel te nemen aan het project van “breken en delen” waarin wordt stilgestaan bij hun eigen geloofsbeleving en hoe ze dat terug zien in hun dagelijks leven. Voor kinderen die de basisschool verlaten is er het project “basisschoolverlaters” waarin wordt stilgestaan bij hun toekomst na de basisschool en wat daarin voor hen belangrijk is. Bij beide projecten zijn de ouders nauw betrokken.

De jongerengroep

Daarnaast is er een jongerengroep bedoeld voor jongeren van 12 – 16 jaar. Zij komen meestal maandelijks bij elkaar op een avond. In overleg met de jongeren worden dan diverse activiteiten georganiseerd.
Voor uitgebreidere informatie klik rechts bij de rubriek Jeugd.